به سایت محمد علی حاج عباسی خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشکده کشاورزی تلفن : 3913477 311 فکس : 3913471 311 وب سایت : دکتر محمدعلی حاج عباسی
  • پروفسور
زمینه های تحقیقاتی :
  • روابط فيزيکی آب خاک و گياه و آتمسفر
  • مديريت و کِفيت خاک
  • آلودگی خاک با مواد نفتی
  • گياه پالائی
  • خاک ورزی و ساختمان خاک