اخبار مربوط به درس مبانی خاکشناسی

 سلام

تکاليف درس مبانی روی سايت قرار داده شده است لطفا پس از جواب دادن به سوالات آنها را عودت داريد.

موفق باشید